Technologia AdBlue

Co to jest AdBlue

AdBlue to nazwa handlowa 32,5 proc. wysokiej czystości wodnego roztworu mocznika. Produkt jest stosowany w branży motoryzacyjnej, jako reduktor w celu rozłożenia w katalizatorze SCR (Selective Catalytic Reduction - Selektywna Redukcja Katalityczna) szkodliwych dla środowiska tlenków azotu.

AdBlue wyprodukowany jest zgodnie z normami ISO 22241-1/-2/-3/-4. AdBlue nie jest substancją zaliczaną do niebezpiecznych ani groźnych dla środowiska. Nie jest palny ani wybuchowy. Zużycie AdBlue waha się ok. 4-5% oleju napędowego w zależności od typu silnika (Euro IV lub Euro V).

co-to-jest-adblue

 

Zastosowanie i normy UE

AdBlue znalazł zastosowanie w systemach SCR w przemyśle motoryzacyjnym w związku z nowymi legislacjami unijnymi regulującymi normy emisji spalin w silnikach Diesla.
Od 1 października 2006 roku samochody o tonażu powyżej 3,5 tony obowiązują normy redukcji emisji spalin EURO 4, a od 1 października 2009 EURO 5. Zgodnie z normą EURO 5 emisja szkodliwych tlenków azotu została zredukowana o 60% oraz cząstek stałych (PM) o co najmniej 80%. Od 2014 r. od wszystkich nowych pojazdów ciężarowych wymagane będzie spełnienie Euro 6, a rejestracja, sprzedaż i rozpoczęcie użytkowania pojazdów jej nie spełniających będzie zabronione. Nowe typy pojazdów muszą spełnić wymagania (w ramach homologacji typu) o rok wcześniej.

Magazynowanie i dystrybucja

AdBlue jest korozyjny, dlatego INTER TRUCK zapewnia specjalne zbiorniki, stacje tankujące oraz osprzęt taki jak pompy, węże, pistolety.

W temperaturze poniżej -11,5 °C AdBlue ulega procesowi krystalizacji. Choć proces krystalizacji jest procesem odwracalnym, wywołuje on problemy natury technicznej, przez co nie nadaje się do użycia i dystrybucji. Pozostający roztwór ma mniejsze stężenie, osiadające kryształki zatykają instalacje, warstwy skrystalizowanego na dnie zbiorników mocznika są trudne do rozpuszczenia.

W zależności od potrzeb INTER TRUCK zapewnia rozwiązania dla pojedynczych odbiorców, jak również średnich oraz dużych flot pojazdów, które potrzebują sprawnych systemów tankujących AdBlue.

 

 
 
 
AdBlue to nazwa handlowa 32,5 proc. wodnego roztworu mocznika. Produkt jest stosowany w branży motoryzacyjnej, jako reduktor w celu rozłożenia w katalizatorze SCR.
INTER TRUCK zajmuje się dystrybucją AdBlue na ternie całego kraju. W ofercie firmy znajdują się również zbiorniki na AdBlue, oleje, smary.